Zatvori

Uslovi korišćenja

Česta pitanja

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI
Hvala Vam što ste posetili našu internet stranicu www.kobex.rs (u daljem tekstu: sajt). Pre korišćenja naših usluga, pažljivo pročitajte sledeće uslove. Svaka poseta našem internet sajtu, znači da ste ove uslove pročitali, razumeli i da se slažete sa njima u celosti. Ukoliko ne prihvatate ove uslove korišćenja bez ograničenja, molimo Vas da ne koristite naš sajt. Sadržaj na ovim stranama omogućio Vam je Kobex d.o.o., Arsenija Čarnojevića br. put br.5, Rumenka, Republika Srbija (u daljem tekstu: Kobex d.o.o.). Informacije koje se nalaze na ovim internet stranicama su prikupljene sa najvećom mogućom pažnjom. Vaš pristup, kao i korišćenje ovih stranica podleže ovim uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast.
Uslovi korišćenja se primenjuju na sve sadržaje i usluge koje možete naći na www.kobex.rs
Posetom i upotrebom ovih stranica sajta, smatra se da ste upoznati sa uslovima korišćenja i da bez ograničenja, prihvatate iste.
Prihvatanjem ovih uslova smatra se da prihvatate korišćenje sadržaja ovih stranica isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

AUTORSKA PRAVA-VLASNIŠTVO SADRŽAJA
Stranice na našem sajtu su zaštićene Zakonom o autorskim i srodnim pravima, Zakonom o žigovima i drugim srodnim zakonima. Svaka neovlašćena upotreba sadržaja, svako reprodukovanje, prilagođavanje, prevod, arhiviranje i obrada u drugim medijima, uključujući tu i arhiviranje ili obradu u elektronskim medijima, podležu zaštiti autorskih prava. Svako korišćenje, u celosti ili u delovima, nalaže da se prethodno dobije pismena saglasnost od firme Kobex d.o.o.. To znači da, ukoliko nije drugačije naznačeno, sav sadržaj (tekstualne, vizuelne i audio materijale) možete pregledati, kopirati, štampati ili preuzimati isključivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu i u informativne svrhe, pod uslovom da ne uklanjate, dodajete ili modifikujete bilo koju informaciju, uključujući i obaveštenja o autorskim pravima i ostala obaveštenja o vlasništvu, koja se nalaze u samom sadržaju.
Ne smete distribuirati, kopirati (osim pod uslovima navedenim u ovim uslovima korišćenja), prenositi, izlagati, objavljivati, štititi kao vaše pravo intelektualne svojine, kreirati izvedene radove, prodavati ili na bilo koji drugi način koristiti sadržaj bez prethodnog pismene saglasnosti Kobex d.o.o.. Kao uslov za Vaš pristup i korišćenje ovog sajta, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujete da nećete koristiti ove stranice ni u kakve svrhe zabranjene ovim uslovima korišćenja, Zakonom ili na način koji se protivi javnom moralu. Zabranjeno je korišćenje naših internet stranica za postavljanje ili prenošenje bilo kakvog pretećeg, lažnog, obmanjujućeg, zloupotrebljavajućeg, maltretirajućeg, uznemiravajućeg, klevetničkog, vulgarnog, opscenog, skandaloznog, izazivačkog, pornografskog ili profanog materijala kojim se krše važeći zakonski propisi.
Izmenama teksta na ovoj stranici, Kobex d.o.o. može izmeniti Uslove u bilo kom trenutku. Vi ćete automatski biti obavezani novim uslovima korišćenja sadržanim u izmenama te bi trebalo da posetite ovu stranicu s vremena na vreme da biste se informisali o trenutno važećim uslovima zato što su oni za Vas zakonom obavezujući. Pojedine odredbe ovih Uslova mogu biti nadjačane zakonskim aktima ili navedenim pravnim obaveštenjima istaknutim na drugim stranicama našeg sajta. Kobex d.o.o. neće biti odgovoran za moguće posledice proizašle iz eventualnih promena. Navedene promene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranama.

UPOTREBA PODATAKA
Prikupljene lične podatke koje vi kao fizičko lice ostavljate prilikom vršenja narudžbi na internet prodavnici Kobex d.o.o. koristi
Isklučivo za evidenciju zakonski obaveznih dokumenata (fiskalni račun, otprema, narudžba).
Podatke koje ustavite Kobex d.o.o. prosleđuje trećem licu, kurirskoj službi a sve u cilju isporuke naručene robe, poslate podatke kurirskoj službi.
Podaci se ne koriste za slanje promocija, obaveštenja i its bez pristanka samog korisnika.

ZAŠTIĆENI ZNACI
Logotip Kobex d.o.o. je u vlasništvu Kobex d.o.o., Rumenka. Na sajtu se mogu naći zaštitni znaci i oznake drugih kompanija sa kojimaKobex d.o.o.sarađuje i čiju robu prodaje. Izričito je zabranjeno svako neovlašćeno korišćenje ili zloupotreba logotipa i oznaka i to predstavlja kršenje Zakona o robnim žigovima, zaštitnim znacima, drugih zakonskih propisa o intelektualnoj svojini ili nelojalnoj konkurenciji. Ne možete koristiti nazive, logotipe, žigove, zaštitne znake ili oznake usluga bez prethodne pismene saglasnosti njihovog punopravnog vlasnika.

OPŠTE ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI
Sajt koristite na sopstveni rizik i sopstvenu odgovornost. Kobex d.o.o., niti bilo koje njegovo povezano ili zavisno pravno lice, zaposleni ili rukovodilac, kao ni bilo koje treće lice angažovano od strane Kobex d.o.o. u kreiranju, proizvodnji i postavljanju i održavanju sajta, nisu odgovorni za materijalnu ili nematerijalnu, direktnu, indirektnu ili posledičnu štetu, kao i bilo koju drugu štetu koja nastane iz korišćenja ili je u nekoj vezi sa korišćenjem sajta ili njegovog sadržaja, bilo da je šteta zasnovana na ugovoru, da je vanugovorna i delikatna, čak i pored nečijeg obaveštenja da šteta može nastati i bez obzira da li je klijent bio obavešten o mogucnosti takve štete. Ukoliko iz bilo kog razloga, upotreba materijala, informacija ili usluga sa ovog sajta rezultira potrebom za servisiranjem opreme, Vi ste odgovorni za nastale troškove.
Kobex d.o.o. ulaže velike napore da naša intgernet stranica-sajt bude bezbedan od virusa, ali ne možemo garantovati da virusa nikako nema. Iz tog razloga, preporučujemo da se postarate da na odgovarajući način obezbedite zaštitu od virusa pre no što preuzmete dokumente i podatke. Kobex d.o.o. ne garantuje da se neće dogoditi nikakva greška prilikom korišćenja usluga ponuđenih na internet sajtu, niti da će te usluge uvek biti na raspolaganju.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI
Celokupan sadržaj, informacije, proizvodi, materijali i usluge, prikazani na ovom sajtu je prikazan kakav jeste bez ikakvih garancija bilo koje vrste. Bilo jasno izraženih ili implicitnih, uključujući, ali ne i ograničavajući se na, implicitne garancije da je tačan, prilagođen odredenoj svrsi, ili da ne predstavlja kršenje propisa ili određenih prava. Kobex d.o.o. ne garantuje da Vaša upotreba sadržaja neće predstavljati kršenje prava nekog trećeg lica, da će sadržaj biti tačan, potpun ili ažuriran, niti za to preuzima odgovornost.

Kobex d.o.o.nastoji da bude što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika, prikazu rspoloživih zaliha i cena. Međutim, ne može garantovati da su sve informacije kompletne i bez propusta, kako u pogledu štamparskih grešaka, opisa karakteristika, tako i cena. Kobex d.o.o. zadržava pravo da promeni sadržaj ovog sajta ili proizvode i cene navedene na sajtu u bilo koje vreme i bez prethodnog upozorenja. Takođe, može se desiti da sadržaj bude zastareo, međutim, Kobex d.o.o. se ne obavezuje se da redovno ažurira informacije sadržane na ovom sajtu. Ne garantuje da će ovaj sajt funkcionisati bez prekida i da će biti pravovremen, siguran ili bez grešaka. Takođe, Kobex d.o.o. ne garantuje da će nedostaci biti blagovremeno pa čak ni periodično ispravljani ili da je sadržaj kompatibilan sa Vašim računarom, hardverom ili softverom.
Informacije, saveti i mišljenja izraženi na ovom sajtu ne treba tumačiti kao savete za donošenje ličnih, finansijskih ili drugih odluka. Treba da se posavetujete sa odgovarajućim stručnjakom ako vam je potreban specifičan savet prilagođen Vašoj situaciji.
Kobex d.o.o.se izričito odriče, u najvećoj mogućoj zakonom dozvoljenoj meri, svih direktnih, posrednih, zakonskih i drugih garancija ili obaveza, uključujući i garancije isplativosti i svrsishodnosti, prikladnost za određene potrebe i garanciju u vezi sa svojinskim pravima ili pravima intelektualne svojine. Sajt sadrži informacije opšte prirode, koje nisu namenjene za rešavanje specifičnih situacija ili za neku konkretnu osobu ili entitet, i one ne prestavljaju profesionalni savet.

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA INTERNET STRANICE TREĆEG LICA
Ovaj internet sajt može da sadrži linkove ili pozivanja na internet sajtove ili resurse koji ne pripadaju firmi Kobex d.o.o. . Linkovi sadržani na sajtu koji vode na nezavisne sajtove su prikazani isključivo zbog pogodnosti za Vas, čime se olakšava pristup takvim veb sajtovima i Kobex d.o.o. ne snosi nikakvu odgovornost za njihov sadržaj. Jedina svrha naših linkova do internet sajtova trećih lica, jeste da Vam olakša snalaženje na internetu. Izjave na stranicama do kojih ti linkovi vode nisu naše izjave. Izričito odbacujemo vezu sa sadržajem stranica trećih lica do kojih vode linkovi naznačeni na našem internet sajtu. Pre svega ne preuzimamo odgovornost ni za kakvo kršenje zakonskih odredaba ili povredu prava trećih lica na tim stranicama.
Kobex d.o.o. ne daje obavezujuće izjave, ne garantuje niti se na bilo koji način obavezuje u vezi sa sajtovima ili resursima trećih lica na koje se eventualno poziva, pristupa ili povezuje preko linkova. Postojanje linka sa internet sajtom koji ne pripada Kobex d.o.o. ne znači da mi podržavamo sadržaj ili korišćenje takvog internet sajta niti njegovog vlasnika. Prema tome, ovim potvrđujete i saglasni ste da Kobex d.o.o. nije odgovoran za dostupnost takvih spoljnih sajtova ili resursa i nije odgovoran za sadržaj, usluge, proizvode ili druge materijale koji se nalaze ili su dostupni na tim sajtovima ili resursima. Ukoliko odlučite da pristupite nekom od sajtova na koje vode linkovi sa našeg sajta, činite to na sopstvenu odgovornost.

HIPERLINKOVI DO OVE INTERNET STRANICE
Možete obezbediti hiperlinkove do ovog sajta samo nakon dobijanja pismene saglasnosti od Kobex d.o.o.

PONAŠANJE KORISNIKA
Ponašanje korisnika i lica koje ima pristup internet prodavnici moraju biti u skladu sa svim odredbama i u skladu sa moralnim i etičkim ponašanjem poslovnih običaja.

OPŠTI DEO
Na ove uslove upotrebe i na vašu upotrebu ovog internet sajta se primenjuju Zakoni Republike Srbije. Nadležni Sud u Novo Sad-u će imati nadležnost u svim sporovima koji proisteknu iz ili su u vezi sa ili se tiču ovih uslova upotrebe sajta, kao i vašeg načina njegovog korišćenja tj upotrebe.