Zahtev za produženje garancije

Unesite odgovarajuće podatke u dole prikazana polja i produžite garanciju na kupljene BLANCO proizvode.

Lični podaci

Ime ne može biti prazno!
Prezime ne može biti prazno!
Imejl ne može biti prazan i mora biti u validnom formatu!
Broj telefona ne može biti prazan i mora biti u validnom formatu!
Adresa ne može biti prazna!
Morate biti saglasni sa prikuljanjem podataka

Podaci o proizvodu

Morate odabrati tip proizvoda!
Id broj ne može biti prazan!

* Id broj se nalazi na plavom crevu slavine.

Naziv proizvoda ne može biti prazan!
Referentni broj ne može biti prazan!
Šifra artikla ne može biti prazna!
Datum kupovine ne može biti prazan!
Lokacija kupovine proizvoda ne može biti prazna!

(veličina fajla mkasimalno 5MB)

Polje za fiskalni račun ne moze biti prazno!